Control biològic en hortícoles: importància de la conservació dels enemics naturals

Dimarts, 17 Novembre, 2015
Control biològic en hortícoles: importància de la conservació dels enemics naturals

El control biològic, i més concretament el control biològic per conservació, està cada cop més present en les estratègies de control de plagues en els cultius d’horta. Aquestes estratègies estan orientades a mantenir els enemics naturals (parasitoides i depredadors) que existeixen espontàniament en una zona i a protegir-los dels efectes negatius lligats a determinades pràctiques agrícoles, tot promovent la seva activitat, i els seus impacte i establiment.

L’objectiu de la jornada és fer un repàs de l’estat actual del control biològic per conservació en horta, principalment en tomàquet, i presentar els resultats obtinguts de la prospecció de plantes per a la conservació de mírids depredadors en aquest cultiu, mitjançant plantes insectàries.

Lloc de realització:
Masia Can Comas (Parc Agrari del Baix Llobregat)
Camí de la Ribera s/n
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

Inscripcions:
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de l’IRTA
(Sra. Mònica Puigderrajols; Tel.: 93 750 75 11 Ext. 1238
monica.puigderrajols@irta.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat: www.ruralcat.net/preinscripcionspatt