Equips manuals d’aplicació de fitosanitaris en cultius hortícoles

Dimarts, 20 Novembre, 2018
Equips manuals d’aplicació de fitosanitaris en cultius hortícoles

Els tractaments fitosanitaris en els conreus hortícoles es realitzen molt sovint amb equips d’aplicació manual com motxilles, pistoles de polvorització o carretons.

La influència de l’operari en el resultat final d’aquests tractaments és més important que en els equips d’accionament mecànic, però de totes formes, una correcta regulació en permet millorar també l’eficiència.

D’aquesta manera s’aconsegueix una distribució més uniforme sobre el cultiu i una dosificació correcta del producte fitosanitari.

En aquesta jornada es podran conèixer les tècniques d’aplicació de fitosanitaris més utilitzades a l’horta i aprendre la metodologia per a la regulació dels equips manuals de tractament fitosanitari.