L’ús del compost en conreus hortícoles

Dimarts, 10 Novembre, 2015
L’ús del compost en conreus hortícoles

Programa

19.00 h Benvinguda
Martí Sucarrats. Coordinador Comarcal de la Unió de Pagesos de Catalunya al Baix
Llobregat.
Raimon Roda. Gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat

19.15 h La valorització agrària dels residus orgànics. El compost de la fracció orgànica dels
residus municipals (FORM)
Glòria Batlló. Departament de Gestió de Matèria Orgànica de l’Agència de Residus de
Catalunya

19.45 h Característiques del compost i la fertilització de cultius hortícoles
Marga López. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

20.15 h Torn obert de paraules

20.45 h Cloenda
Francesc Bancells. Coordinador de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Comissió
Permanent Nacional Unió de Pagesos de Catalunya

21.00 h Refrigeri

LLOC DE REALITZACIÓ:
Masia de Can Comas, seu del Parc Agrari del Baix Llobregat. Camí de la Ribera s/n. El Prat de Llobregat