XERRADA SOBRE HIGENE EN LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA I ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

Dimecres, 5 Abril, 2017
XERRADA SOBRE HIGENE EN LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA I ÚS DE PRODUCTES FITOSANITARIS

L’any 2016 el Departament d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Natural va portar a terme inspeccions en explotacions agràries. Aquestes inspeccions han de continuar en els propers anys. Per tal de conèixer quins són els factors que es tenen en compte en les inspeccions i quins requisits cal complir pel que fa als productes fitosanitaris, portarem a terme la següent jornada.

19.00 H: Presentació de la jornada.
A càrrec de Martí Sucarrats. Coordinador Comarcal. Unió de Pagesos de Catalunya al Baix Llobregat.

19:05 H: Aspectes que es tenen en compte en les inspeccions sobre la higiene en la producció primària i en l’ús dels fitosanitaris.

19:35 H: Problemàtica Actual dels productes fitosanitaris i la seva regulació.
A càrrec de Jordi Giné Ribó. Cap del Servei de Sanitat Vegetal. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.

20:05 H: Quadern de Camp. Aspectes bàsics que ha de contenir .
A càrrec de Jordi Santanach i Marcel Llecha. Servei d’Estructures d’Agroxarxa. Empresa de Serveis de la Unió de Pagesos de Catalunya.

20:30 H: Cloenda

En acabar hi haurà un refrigeri