Pares Ramoneda, Lluis

EL/LA PAGÈS/A
Adreça: 
Avda. 11 de setembre, núm. 11-13
Codi Postal: 
08830
Població: 
Municipi de l'explotació: 
Telèfon: 
936 541 897, 686 615 524
Imatges: 
L'EXPLOTACIÓ

Ca la Marciala és el seu origen. Família de treballadors que comencen amb un campet i arrenden terres al Pla d’en Mas a Sant Boi de Llobregat que, caps als anys 40 del segle passat, compren. Fa tres generacions que venen al mercat del Ninot de Barcelona. Uns avis seus i també ells havien venut també a les parades de pagès al mercat de la Concepció de Barcelona.

Títol Dinàmic 3: 
ACCÉS A L'EXPLOTACIÓ
Tipus de producció: 
Tradicional
Sistema de venda: 
Mercat
Mercat
Mercat del Ninot de Barcelona, parada número 2 de la carpa provisional del mercat (http://www.mercatdelninot.com/telefons2.htm).