3a JORNADA DE PAISATGE CONTEMPORANI AL BAIX LLOBREGAT. El paper dels consorcis en la gestió i la consolidació del territori

3a JORNADA DE PAISATGE CONTEMPORANI AL BAIX LLOBREGAT. El paper dels consorcis en la gestió i la consolidació del territori

Dissabte, 4 Juliol, 2015
3a JORNADA DE PAISATGE CONTEMPORANI AL BAIX LLOBREGAT. El paper dels consorcis en la gestió i la consolidació del territori

Al Baix Llobregat hi ha espais naturals i patrimonials de gran rellevància per al conjunt de Catalunya. Molts estan gestionats per consorcis, una figura jurídica que permet vincular i coresponsabilitzar diverses administracions i organismes.
En el marc del congrés “El Baix Llobregat a Debat”, volem iniciar l’activitat precongressual amb aquesta Jornada. L’objectiu és apropar-nos a aquesta forma de gestió per propiciar el coneixement i la valorització del treball que es duu a terme i també per fomentar una major coordinació entre ells en benefici del territori, del paisatge, del medi ambient, i de les persones.

PROGRAMA
9:30 Recepció dels i de les participants
10:00 Obertura de les 3a Jornada de Paisatge Contemporani al Baix Llobregat
10:15 Els consorcis del Baix Llobregat, funcions i reptes de futur, amb les intervencions de:
- M. José Albaladejo, Consorci per a la protecció i la gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat
- Marià Marti, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
- Miquel Domènech, Consorci de la Colònia Güell i Consorci de Turisme del Baix Llobregat
- Raimon Roda, Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
11:45 Pausa-cafè
12:15 El paper dels consorcis en la gestió i la consolidació del territori, amb les intervencions de:
- Francesc Muñoz, Departament de Geografia de la UAB
- Sandra Carrera, Xarxa de Custòdia del Territori
- Eduard Soler, Limonium Territori Intel·ligent
- Rafael Bellido, Taula per al Desenvolupament Sostenible del Delta i el Parc Agrari
13:15 Torn obert de paraules
13:45 Conclusions, a càrrec de Rafael Bellido, Taula pel Desenvolupament Sostenible del Delta i del
Parc Agrari
14:00 Cloenda

DIA I HORA: Dissabte 4 de juliol de 2015
LLOC: Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat (C/ Estelí, 10 de Sant Feliu de Llob.)
Principals mitjans per arribar-hi:
RENFE: línia R4 estació de Sant Feliu de
Llobregat + bus urbà (SF1) o a peu (10 minuts).
Trambaix, línia T3, parada Consell Comarcal +
bus urbà (SF1) o a peu (12 minuts).

Es recomana inscripció prèvia a