DISTINTIUS: producció integrada i ecològica

DISTINTIUS

Producció integrada i ecològica

Des del Parc Agrari treballem amb tècnics i pagesos per trobar sistemes moderns de producció fonamentats en els bons usos i costums dels pagesos. Els sistemes de producció que promovem són l’agricultura integrada –també anomenada raonada- i l’agricultura ecològica –també anomenada biològica o orgànica-. L’agricultura raonada utilitza mètodes que es situen a mig camí entre l’agricultura convencional i l’agricultura ecològica. Es basa en la utilització justa de fertilitzants, adobs químics i tractaments de control de plagues i malalties i en una gestió optimitzada de l’aigua de reg. En la producció ecològica es restringeix totalment l’ús de productes químics de síntesi. Tots dos sistemes estan regulats i disposen d’un sistema de control comú a tots els països de la Unió Europea.

Els productes que s’han obtingut seguint tècniques de producció integrada i ecològica els podem diferenciar perquè duen imprès a l’etiqueta del producte la identificació corresponent.

A la web de la Generalitat de Catalunya trobaràs més informació sobre la producció agrària integrada i la producció agrària ecològica.

 
Producció agroecològica

L’Agrecologia és una ciència holística que té en compte totes les accions que poden influir directa o indirectament en un sistema agrari o agrosistema. L’agroecologia com a ciència, estudia tots els processos ecològics, socials i econòmics que afecten d’una forma o altre els sistemes agraris. L’equilibri entre els tres tipus de processos ens donarà com a resultat un sistema agrari realment sostenible o agroecosistema (Andreu Vila, ADV Fruiters del Baix Llobregat).

Les Agrupacions de Defensa Vegetal del Baix Llobregat, a través del seu equip tècnic, són un element clau en l’impuls de l’agroecologia, en tant que coneixedors de l’agrosistema del Baix Llobregat i assessors dels pagesos en l’aplicació dels fonaments de l’agroecologia.

 
Productes de la Terra

Els productes de la terra són aquells productes alimentaris locals i de qualitat que tenen un valor afegit per una banda per l'arrelament al territori en la qual s'ubica l'empresa i per l'altra per les seves qualitats organolèptiques. Han estat produïts i/o transformats seguint un procés de producció vinculat a uns coneixements o habilitats personals que contribueixen a la conservació i manteniment del patrimoni agroalimentari i dels valors culturals i mediambientals.

 
Venda Directa de Proximitat

La venda de proximitat és la venda de productes agroalimentaris, procedents de laterra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés d’elaboració o de transformació que es fa en favor del consumidor o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària, per part dels productors o agrupacions de productors agraris.
La venda de proximitat inclou la venda directa i la venda en circuit curt.
La venda proximitat s’identifica amb un logotip, que indica:
- El decret que regula aquest tipus de venda
- El nom de la Generalitat de Catalunya
- La modalitat de venda: directa o en circuit curt
El Decret 24/2013, de 8 de gener, regula  l’acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris.