QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

El Parc Agrari treballa per a la implantació de programes de qualitat, millora i seguretat alimentàries amb l’objectiu de garantir la frescor, l’origen, la temporalitat i la qualitat de les fruites i hortalisses que es produeixen en l’àmbit del Parc.

Tot això és possible gràcies als acords que el Parc Agrari estableix amb els diferents equips tècnics professionals en la matèria presents en aquest territori (tres agrupacions de defensa vegetal, l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB−UPC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de Catalunya i les empreses de cultiu in vitro).