Ajuts i subencions publicats els passat dilluns dia 5 d'octubre

Ajuts i subencions publicats els passat dilluns dia 5 d'octubre

06/10/2015

El passat dilluns dia 5 d'octubre es van publicar al BOP les BASES REGULADORES:

1- DELS AJUTS PER A LA RECUPERACIÓ DE CAMPS
2- DE LES SUBVENCIONS PER A PROGRAMES GENÈRICS I/O ESPECÍFICS DE LES AGRUPACIONS DE DEFENSA VEGETAL.

Aquí teniu els enllaços:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew%3Fbop2015&10%2F022015022574...
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew%3Fbop2015&10%2F022015022575...