El Parc Agrari del Baix Llobregat s'incorpora al programa escolar 'Coneguem els nostres parcs'

El Parc Agrari del Baix Llobregat s'incorpora al programa escolar 'Coneguem els nostres parcs'

Des d'aquest curs escolar, el Parc Agrari del Baix Llobregat ja forma part del programa d'educació ambiental que, des de l'any 1983, la Diputació de Barcelona ofereix, de forma gratuïta, als alumnes del 6è curs d'educació primària de les escoles dels municipis de la província de Barcelona.
21/04/2015
El Parc Agrari del Baix Llobregat s'incorpora al programa escolar 'Coneguem els nostres parcs'

La primera escola que ha iniciat l'activitat ha estat Els Arenys, de Castellbisbal. Quaranta-cinc alumnes, acompanyats de tres professors, han fet un itinerari guiat per monitors ambientals tot seguint el decurs del riu Llobregat.S'han explicat els conceptes generals d'espai natural, dels espais protegits de la Xarxa de Parcs Naturals i s'han introduït els procediments i actituds que cal tenir en un espai natural.

A continuació, a la manera del naturalistes, s'ha fet un treball de camp, tot observat i analitzant els valors específics del parc: els conreus, els sistemes de rec, el riu i el seus habitants, l'impacte de l'ús públic sobre l'espai protegit i l'estudi dels arbres a través d'un arboretum. Per tal de retenir millor els coneixements, els alumnes han anat apuntant totes les seves percepcions en una llibreta de camp, especialment dissenyada per a aquesta finalitat.

A més a més, els nois i  noies han tingut l'oportunitat de visitar l'exposició fotogràfica vinculada al Walking Art titulada «Traç · Baix · Walk · 2015» instal·lada a l'espai d'interpretació de la Masia de Can Comas, seu de l'oficina del parc i del consorci. La percepció artística és també una forma de copsar l'entorn natural i un altre dels objectius de la campanya. Per acabar, alumnes i professors han dinat a l'àrea d'esplai, adequada per a aquest ús.