Planters hortícoles

Els planters hortícoles són plançons de multitud de varietat de plantes hortícoles, aromàtiques o flors, destinats als productors. Utilitzant aquests planters, el pagès o productor s’assegura una supervivència i creixement de les plantes més elevats que si plantés els seus productes en forma de llavor.
La producció de planters es desenvolupa dins d’hivernacles i comença quan se sembren les llavors de les diferents plantes i espècies en petits substrats de terra, coneguts com a tacs. Alhora, aquests tacs s’agrupen en plafons de porexpan, que el pagès adquirirà quan vulgui dur a aterme la plantació.
Als hivernacles es controlen les condicions de germinació i creixement dels plançons i es posa especial atenció en els requeriments hídrics (amb un sistema de reg òptim) i de temperatura òptims. En aquestes condicions els planters tarden aproximadament un mes a créixer fins a un nivell de desenvolupament apte per ser plantats al camp.

Informació nutricional: 

-No disponible-

Aptituds gastronòmiques: 

-No disponible-

Inici de temporada: 
Gener
Final de temporada: 
Desembre
ComparteixComparteix-ho!