Antoni Prats, Didac Fernández, Pedro Soler

EL/LA PAGÈS/A
Marca: 
El Gust de Gavà
Adreça: 
C/ Sant Pere, 35
Codi Postal: 
08850
Població: 
Municipi de l'explotació: 
Telèfon: 
636 169 855
Correu electrònic: 
Imatges: 
L'EXPLOTACIÓ

L'Antoni Prats, fill de pagès, es va incorporar a l'activitat agrària l'any 2011. Ha creat amb dos altres pagesos la cooperativa 'el gust de Gavà', orientada a la venda de fruites i hortalisses locals i de proximitat. L'Antoni, que fins l'any 2011 s'havia dedicat al món del comerç, ha après del seu pare l'ofici de pagès. Actualment l'Antoni, el Dídac i el Pedro destinen els productes que cultiven al mercat de proximitat.

Títol Dinàmic 3: 
ACCÉS A L'EXPLOTACIÓ
Marques i distintius: 
Producte FRESC
Tipus de producció: 
Tradicional
Sistema de venda: 
Altres circuits
Altres circuits

Restaurants i Restauració col·lectiva.