Hortofrutícola de Sants i Baix Llobregat, SCCL

EL/LA PAGÈS/A
Marca: 
Hortofrutícola de Sants i Baix Llobregat
Població: 
Municipi de l'explotació: 
Telèfon: 
933 352 589
L'EXPLOTACIÓ
Títol Dinàmic 3: 
ACCÉS A L'EXPLOTACIÓ
Tipus de producció: 
Tradicional
Sistema de venda: 
Cooperativa
Cooperativa
Hortofrutícola de Sants i Baix Llobregat. Mercabarna (Pavelló G 7070-7072).