EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

EL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT

Al territori metropolità de la ciutat de Barcelona es troba el Parc Agrari del Baix Llobregat. En aquest espai agrari es produeixen gairebé totes les fruites i verdures que comprem habitualment als nostres mercats. Els pagesos que en treballen la terra han adquirit el saber fer acumulat al llarg dels més de 200 anys de tradició hortofructícola de la comarca.

Es tracta d’un territori amb un nombre important de pagesos i de professionals vinculats al sector agrari, tant en l’àmbit de la formació com en el de la investigació, experimentació i assessorament. En aquest sentit, compta amb la col·laboració de l’Escola Tècnica Superior d’Agricultura de Barcelona, de les dues Agrupacions de Defensa Vegetal de la comarca, de l’Institut d’Investigació i Desenvolupament Agroalimentari (IRTA) i també d’empreses capdavanteres dedicades als cultius in vitro.

La voluntat de preservar la riquesa agrícola del Delta i d’apropar la qualitat dels seus productes als ciutadans de l’entorn metropolità, són dos dels motius principals per la creació del Parc Agrari del Baix Llobregat, l’any 1998, liderada per dos ens supramunicipals −el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la Diputació de Barcelona− interessats en la preservació i gestió d’espais naturals i agraris i la pròpia Unió de Pagesos, als quals posteriorment s’afegeixen els 14 municipis que configuren el territori del Parc i la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

La gestió d’aquest espai agrari s’estructura en 5 estratègies principals:

  1. Disposar d’unes infraestructures i serveis agraris eficients (xarxa de reg, xarxa de camins, qualitat de les aigües de reg...).
  2. Promoure sistemes de producció i comercialització eficients i sostenibles (suport a mesures agroambientals, promoció del comerç de proximitat, recerca i experimentació per al foment de la innovació...).
  3. Modernitzar les explotacions agràries (dimensionat adequat, implementació de serveis als pagesos...).
  4. Mantenir la qualitat agroambiental del territori (vetllar per la disciplina urbanística, impulsar actuacions de millora paisatgística...).
  5. Consolidar i donar a conèixer aquest patrimoni agrari (programes pedagògics, tallers, holeriturisme, presència a fires, acords amb restauradors locals, col·laboracions internacionals...).

PÀGINES WEB RELACIONADES

Parc Agrari / Parc Agrari del Baix Llobregat
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
Agrupacions de Defensa Vegetal
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària
Diputació de Barcelona
Consell Comarcal del Baix Llobregat
Unió de Pagesos
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural / Generalitat de Catalunya